Ettevõtte IT-arengu finantseerimislahendus | OIXIO kasutusrent | OIXIO

Mugav finantslahendus ettevõtte IT arendamiseks - kogu IT-ga seotud kulu saab vormistada teenusena - Everything as a Service.
Unusta suured ühekordsed investeeringud, kogu kulu kuuarvetena!
Seadmete kasutusrent on igapäevane lahendus, nüüd saab rendilepingule lisada ka teenusread:

 • audit ja arengukava
 • projekteerimine
 • paigaldus ja juurutus
 • haldus ja hooldus
 • garantii ja remont
 • varuosad
 • jne jne

Teenus sobib nii eraettevõtetele kui ka avalikule sektori organisatsioonidele.

OIXIO kasutusrent on ettevõtte konkurentsieelise võimendi

 • Võimalus kajastada investeeringut kuludes, igakuise rendi maksena - Capex vs Opex.
 • Hoiame vabad vahendid põhitegevuse tarbeks, mitte ajas väärtust kaotava vara all. Alginvesteering väiksem või puudub ja kulu jaguneb pikema perioodi peale.
 • Võimalus lisada investeeringule teenusread.
 • Võimaldab fikseerida igakuised IT-seadmete kulud (ei sõltu euriborist).
 • Võimaldab lisada ühte rendilepingusse erinevaid varasid (arvuti, printer, server, mobiiltelefon, tahvelarvuti - vajadusel kõik ühte lepingusse).
 • Ei tõsta ettevõtte kohustuste mahtu - jääb kasumiaruande kulureale.
 • Võimaldus jätta perioodi lõppedes varadele (klientseadmed) jääkväärtus ehk pärast rendiperioodi lõppu on võimalus valida, kas varad omandada või tagastada.
 • Olemasoleva lepingu kiire ja paindlik uuendamine (juhuks, kui on vaja teha täiendavaid investeeringuid).
 • Kasutusrendiga seotud varal on kogu perioodi vältel garantii ja kindlustus.

Tingimused

 • Sissemakse alates 0%
 • Finantseeritav periood 3-60 kuud
 • Finantseeritav miinimum 500,00 € + km
 • Kiirotsus kuni 30 000 € + km, suuremad tehingud erikomiteest (1-2 tööpäeva)
 • Sihtgrupiks olevad ühingud - AS, OÜ, FIE, MTÜ, SA, UÜ, TÜ ja kõik avaliku sektori asutused
 • Lepingu vorm: kasutusrent, fikseeritud kuumaksega, raamatupidamises kuludes

Kasutusrendi kohta küsi lisainfot oixio@oixio.ee või veebivormiga: