IT-juhtimine teenusena | OIXIO

Toetudes oma ligi 30-aastasele kogemusele suudame anda ettevõtetele nõu igas IT-ga seotud küsimuses. Aga me ei targuta niisama, vaid meie audititest ja analüüsidest saavad nõuanded, nõuannetest tegevusplaanid ning tegevusplaanidest ärikasus mõõdetavad tulemused.

Kuidas tagada ettevõttele IT-valdkonna strateegiline vaade ja areng ning igapäevane toimimine. Peamised võimalused on:

 • Teen ise
 • Palkan IT-juhi
 • Ostan IT-juhtimisteenuse sisse
 • Kasutan hübriidmudelit
   

IT-juhtimise teenuse sisseostu (ka hübriidlahendusena oma IT-juhi kõrvale) soovitame eelkõige keskettevõttele.

"Milliseid probleeme IT-juhtimisteenus lahendab? 

 1. Esindab klienti IT-valdkonnas, seisab kliendi huvide eest väljas
 2. Loob IT-st tervikpildi, analüüsib IT-taristut ja äriprotsesse, toob välja kitsaskohad ja arendusvajadused
 3. Tagab heal tasemel küberturvalisuse
 4. Läheneb IT-arengule süsteemselt, töötab välja arengukava, protseduurid ja reeglistikud
 5. Tagab süstemaatilise ja läbipaistva IT-kulude juhtimise omades sealjuures kaugemaleulatuvamat vaadet.
 6. Valib õiged tehnoloogiad ja koostööpartnerid ja võtab vastutava rolli projektijuhtimise eest"
   

KÜSI LISA või LEPI KOKKU KOHTUMINE:

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*