OIXIO Cloud on "virtuaalne infrastruktuur teenusena"

 • Kuluarvestus on tunnipõhine ja ainult reaalselt kasutuses oleva ressursi eest
 • Madalaima hinnapunktiga pilveteenused, millel puuduvad aja- ja mahukohustused
 • Kohalik eestikeelne kasutajatugi 24/7/365
   

OIXIO Cloud - millal ja kellele?

 • Kui ettevõte on valiku ees, kas uus füüsiline server või pilv?
 • Firma vajab kõrgkäideldavat serveriressurssi
 • Ettevõtte ressursivajadused on ajas väga muutuvad
 • Firmal on vajadus andmeid majast välja varundada/arhiveerida
 • Ettevõttele, kes soovib avariitaaste teenust (ärikriitilised serverid standby saidis)
   

Võimalused

 • Virtuaalserverid
 • Storage
 • Network / VPN
 • Backup / pilvevarundus
 • DRaaS ehk avariitaaste, loe siit >
   

Miks IaaS?

 • Serveriruum on turvatud ja mitmekordselt dubleeritud ning häiretõenäosus on hulga väiksem, kui seda on ettevõttel endal mõistlike kulutustega võimalik saavutada
 • Pole vaja omada oma riistvara
 • Pole vaja majasisest know-how'd
 • Parem kulude juhtimine
 • Ressursi skaleeritavus ja tunnipõhine arvestus
 • Parem teenuse käideldavus
 • Rendilitsentside kasutusvõimalus
 • Tehniline võimekus süsteemide pilve migreerimisel
   

Küsi lisa

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*