Pilveteenused – miks ja millal? | OIXIO

5 põhjust, miks valida pilveteenused?

1. Teie ettevõtte IT ressursivajadused on perioodiliselt või kiiresti muutuvad, mis omakorda vajab mahukaid investeeringuid ning palju planeerimist. Tasuvusaega ja püsikulude efektiivsust on aga raske hinnata

 • järjest kasvav IT-eelarve
 • IT on raskesti planeeritav ja väheefektiivne
 • IT-investeeringud on liiga kõrged

2. IT-teenuste haldamine muutub üha keerukamaks ning sellele kulub järjest enam aega. Kuigi mõned teenused töötavad juba pilves, pole olukord paranenud

 • haldus on keeruline
 • selleks kulub liiga palju inimtunde
 • vajan lihtsat iseteeninduskeskkonda

3. Teie ettevõtte taristu ja andmed vajavad kaasaegset küberturvalisust ja 24/7 käideldavust, sest tööaja ja/või andmete kadu on kõrge hinnaga

 • korralik küberturva lahendus
 • oluline on kõrge käideldavus
 • tugi peab olema eestikeelne ja kohalik

4. Kasutate Microsofti äritarkvara platvormi, nende kasutamiseks on varasemalt tehtud suuremahulisi investeeringuid, mida sooviks edaspidi vältida

 • litsentsid on lihtsalt liiga kallid
 • kontoritarkvara teenusena (Office 365)
 • SPLA litsentseerimine

5. Teie riist- ja tarkvara vajab lähiajal uuendamist aga ei ole kindel, milline on tegelik vajadus kiiresti muutuvas ärikeskkonnas. Sälitada tuleb sealjuures kuluefektiivsus

 • TCO
 • Capex -> Opex
 • Pay&Grow as You Go

Kui leidsin nende 5 hulgast mõne, mis kõnetas, siis loe edasi, sest MAX CLOUD pilveteenuste keskkond on sinu ettevõttele parim lahendus

Kõigile lugemiseks hea lugu pilvega seotud müütidest: “Pilvemüüdid, müütiline Pilv”

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb möönda tõika, et on ka selliseid olukordi: “Millal pilv end ära ei tasu”

Rakendused ja juhud, mille puhul MAX CLOUD pilveteenuste keskkond on tõenäoliselt parim lahendus:

 • Microsofti standardsed teenused/rakendused (Active Directory, Exchange, Sharepoint, Office 365);
 • Disaster Recovery ja offsite (majast väljas) lisavarundus;
 • majandustarkvara ja andmebaasid;
 • faili- ja meiliserver, ühiskasutuse (collaboration) keskkonnad;
 • turvalahenduste, nutiseadmete ja tarkvara arendus- ja testkeskkonnad;
 • veebilehed ja blogid;
 • e-kaubanduse lahendused;
 • hooajaliselt muutuvad teenused;
 • kiirelt kasvavad ja alustavad ettevõtted;
 • “majas sees” jääb puudu IT teadmistest või aegressursist;
 • ei soovi teha pidevalt investeeringuid taristu kaasajastamiseks, näiteks turvalahenduste näol;
 • jne.

Millal sobib aga Eestis enimkasutatud hübriidpilvelahendus?

Tegelikult kõik need juhud, mis on kirjeldatud eelmises punktis, sest enamjaolt kõiki rakendusi on võimalik pilve viia järk-järgult ja valikuliselt. Näiteks saab:

 • testida rakendusi ja nende jõudlusvajadusi;
 • kulusid kiirelt optimeerida ja tööjõu ressursi outsource‘ida;
 • luua Disaster Recovery lahendus;
 • kasutada pilveteenuseid nende andmete käitlemisel, mille kohta ei kehti erinõuded.

Rakendused või stsenaariumid, mis ei sobi kasutamiseks puhtalt pilvekeskkonnas ja mis vajavad teistsugust lahendust:

 • nõudlikud (eri)rakendused, mis on tundlikud võrgu ning kettakanali läbilaskevõime ja ajalise viite s.t. enamasti suuremahulised andmebaasid (näiteks Oracle, SAP);
 • aeglane välisühendus;
 • eririistvara nõudvad (Legacy) rakendused;
 • erinõuded andmete käitlemisele ja hoiustamisele (meditsiin, kaitsesektor, juura);
 • firmas kasutatav eritarkvara on oluline ja töökorras, kuid aastast 19XX ning selle kaasajastamine ja pilvega kohandamine on liiga kallis;
 • andmete, rakenduste ja tugiteenuste varundamine on tüütu ning ebaoluline;
 • ettevõttele on värskelt soetatud IT-taristu, mis katab ära lähiaja vajadused;
 • geopoliitilised põhjused;
 • konkreetne pilveteenuse pakkuja ei suuda tagada vajalikku jõudlust/turvalisust/välisühendusi;
 • no lihtsalt meeldib ise kõike teha, kaasaarvatud mahukaid investeeringuid (vaata ka artiklit “5 Reasons You Should NOT Use Cloud Storage” >).

Aga olge mureta, ka neile stsenaariumitele aitame leida lahenduse.