Pilvevarundus (kaugvarundus või online backup) | OIXIO

Pilvevarundus (teiste nimetustega kaugvarundus või online backup) on andmete automatiseeritud varundamine ettevõttest väljapoole.

Pilvevarundus võimaldab täita varunduse raudreeglit 3-2-1 (ehk kui su äri huvides on varundust tõsiselt võtta, peab vähemalt üks koopia olema kusagil majast väljas), kui sul pole endal mitut serveriruumi (või asi pole nii korraldatud, et keegi töötaja igal õhtul varukoopia kaasa võtab...)

Andmed liiguvad üle turvalise internetiühenduse majast välja ja on kaitstud OIXIOCloud keskkonnas kõigi ohtude eest, mis ähvardavada kohapeal (kontoris või serveriruumis). Varundada (failide, operatsioonisüsteemi ja rakendustarkvara tasemel) on võimalik nii servereid kui ka arvuti-töökohti.

Teenusega liitumisel koostame Teie ettevõttele varundus- ja taasteplaani (Disaster Recovery Plan)

Meil on ka:

 • Kohalik eestikeelne tugi
 • Kiirkorras taastamise võimalus (Backup Set Export – tavalise üle-interneti toimuva taaste asemel, teostab tehnik andmete impordi kliendi juures kohapeal, kasutades andmekeskusest kaasavõetud backup-faile)
 • Kuutasuga on tagatud piiramatu arv kordi andmete taastamist
 • Võimalus varundada kõiki enimlevinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvarasid
 • Taaste toimivuse pidev testimine vastavalt kokkuleppele.

Põhjamaade juhtiv andmetaastega tegelev ettevõte Kroll Ontrack viis läbi uuringu ja selgitas välja, millised on peamised andmekao põhjused:

Tehniline rike – 44%

 • Elektrisüsteemi rikked
 • Kõvaketta rikked
 • Kontrollerite rikked

Inimese põhjustatud kaod – 32%

 • Tahtmatu kustutamine
 • Seadme füüsiline vigastamine
 • Seadmete vargused

Tarkvara rike – 14%

 • Failisüsteemi rikked
 • Mittetöötav backup

Viirused – 7%

 • Boot sector viirused
 • Failisüsteemi viirused

Õnnetusjuhtumid – 3%

 • Tulekahjud
 • Üleujutused
 • Muud loodusõnnetused

Ehk siis, küsimus ei ole selles, kas andmed hävinevad, vaid pigem on küsimus selles, millal need hävinevad?

Kaugvarunduse olemasolu tagab Teie ettevõttele:

 • Kaitse kõikide eelpool toodud ohtude eest, sest andmed asuvad ettevõttest eemal.
 • Säästu IT-taristu peale tehtavate investeeringute pealt - puudub otsene vajadus osta kallist riistvara (andmemassiivid, lindiseadmed), kuhu teha majasisest varundust.
 • Kokkuhoiu kontori või serveriruumi pealt (puudub vajadus hoida varundusseadmeid kohapeal).
 • Kompetentsi, mille tagab OIXIO (Teie ettevõttes ei pea olema majasisest varunduse kompetentsi).
 • Tõrgeteta töö, kuna meie pakutav kaugvarundusplatvorm toetab ka Disk Image (täielik kloon süsteemist) funktsionaalsust ja Teil puudub otsene vajadus dubleerida ärikriitilisi serverisüsteeme. Toome selgitava näite: kontoris olev füüsiline server läheb rivist välja ning Teie IT-partner lubab riistvararemondi taasteajaks 4 tööpäeva. Kuna 4 tööpäeva on ärikriitilise keskkonna mittetoimimiseks kahtlemata liiga pikk aeg, vajate kiiremat lahendust. Disk Image varunduse olemasolul on võimalik Teie serverisüsteem andmekeskuses ajutiselt tööle panna.

Kuidas on tagatud kaugvarunduse puhul andmete turvalisus?

Meie poolt kasutatava varundusplatvormi turvataset hinnatakse kui Military Grade Security ehk sõjaväestandarditele vastav turvatase.

 • Andmed krüpteeritakse enne, kui need majast välja saadetakse.
 • Varundatud andmed jäävad krüpteerituks ka meie andmekeskuses.
 • Kuni 448-bitine krüpteerimisvõti.
 • Ligipääs varundatud andmetele ainult kasutaja eelneval autentimisel.
 • Tagame teenuse kättesaadavuse (SLA) 99,9%

Kaugvarunduse käigus jõuab info andmekeskusesse, mis on sõna otseses mõttes kindlus:

 • dubleeritud elektrivarustus + UPS’id + voolugeneraator;
 • dubleeritud andmesideühendused (SLA = 99,98%);
 • tagatud stabiilne temperatuur ja niiskustase;
 • automaatne suitsu- ja tuleohutussüsteem + gaasikustutus;
 • 4-tasemeline turvasüsteem, 24/7 kontrollitud ligipääs ja elektrooniline kaardisüsteem;
 • 24/7 videovalve.

Milliseid platvorme on võimalik varundada?

Meie poolt kasutatav varundustarkvara toetab kõiki enimlevinud operatsioonisüsteeme ja rakendustarkvarasid:

 • Windows
 • Linux
 • Mac
 • Solaris
 • FreeBSD
 • Files
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL
 • Microsoft SharePoint
 • MySQL
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • cPanel
 • Plesk
 • Disk Image (Bare metal)
 • VMware
 • Xen
 • Microsoft Hyper-V

Kuidas toimub kaugvarundamine?

Meie poolt pakutava kaugvarunduse printsiip on lihtne. Igale varundatavale seadmele installeeritakse agent, mis küsib seadmetest varundatavaid andmeid. Enne andmete majast välja saatmist pakib varundustarkvara andmed kokku, et mitte koormata võrguliiklust. Majast väljuvad andmed krüpteeritakse kuni 448 bitise krüpteerimisvõtmega. Edasi liiguvad andmed OIXIOCloud andmekeskusesse, kus need jäävad krüpteeritud kujule ja talletatakse varundusseadmesse.

Koostöös kliendiga lepitakse kokku, milliseid andmeid soovitakse varundada. Andmete varundamiseks on kolm enimlevinud varianti:

 1. varundust tehakse 1:1-le kliendi serverisse ja meie andmekeskusesse (varundus on dubleeritud);
 2. üks osa andmetest varundatakse kliendi serverisse ja teine osa meie andmekeskusesse (näiteks mahukad videofailid asuvad kliendi varundusserveris, kuid kõik ülejäänud ärikriitilised andmed on varundatud meie andmekeskusesse);
 3. kogu varundus tehakse ainult OIXIOCloud andmekeskusesse.

Heast tavast tulenevalt ajastatakse varundustoimingud just töövälisele ajale, et mitte koormata ettevõte võrguliiklust.

Varundusplaan (kui kaua andmeid säilitatakse) lepitakse kokku kliendiga tulenevalt tema vajadustest.

Kõigi varundatavate failide puhul on võimalik jätta alles mitu erinevat failiversiooni.

Kuidas toimub varundatud andmete taastamine?

Varundatud andmete taasteoperatsiooni algatamine on kiire ja lihtne (kogu taaste kestvus sõltub otseselt andmete mahust ning internetiühenduse kiirusest).

Teenuse hinnastamine

Kaugvarundusteenus on kuutasuline teenus, mille hinnakujundamisel mängib rolli kolm komponenti:

 1. Varundatava seadme tüüp
 2. Varundatavate andmete maht meie andmekeskuses (back-end ehk eelnevalt kokku pakitud ja de-duplitseeritud andmemaht)
 3. Varundusplaan, mis lepitakse kokku kliendiga tulenevalt tema vajadustest
   

KÜSI LISA

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*