Küberturbeaudit | Lisainfo otsustamise lihtsustamiseks

 • Küberturbeaudit põhineb CIS (Center for Internet Security) raamistikul, kuhu on põimitud ka ISO27001 ja meie enda parimad praktikad

CIS meetmed (CIS Controls) on prioritiseeritud kogum tegevusi eesmärgiga leevendada kõige levinumaid rünnakuid IT-süsteemide ja võrkude vastu. CIS-i turvameetmete kogum pakub parimatel praktikatel põhinevat meetodit, et tulla toime organisatsiooni küberturbe ohtudega. CIS raamistik on loodud ülemaailmse IT-ekspertide kogukonna poolt ja on rahvusvaheliselt tunnustatud, on sõltumatu ja pole ühegi valitsuse poolt kallutatud. 

 • Lisaks intervjuul põhinevale küberturbeauditile pakume ka tehnilist auditit, mis põhineb faktidel, mitte ütlustel. Tehniline audit kinnitab või lükkab ümber intervjuul põhineva auditi. 
 • Tehniline küberturbe audit sisaldab lisaks: 
  • Vajadusel põhilise IT-dokumentatsiooni korrastamist 
  • IT-taristu infovarade tuvastust (tuvastame kõik IP seadmed) 
  • Turvanõrkuste ja valekonfiguratsioonide tuvastust 
  • Tüüpteenuste turvaseadete vastavust hea tava nõuetele 

Tehnilise IT-auditi maksumus küsi kliendihaldurilt või lahendused@oixio.ee

OIXIO VÕIMEKUSEST JA TEENUSTEST:

LOE LISAKS:

TAGASI KAMPAANIA LEHELE >